Į viršų
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Muzikos instrumentų paroda ,,Tarp gėlių... skambantys pasauliai‘‘

Nuo gegužės 16 d. Jurbarko krašto muziejuje veikia paroda ,,Tarp gėlių... skambantys pasauliai‘‘.

Parodoje eksponuojami instrumentai, plokštelės, muzikos vadovėliai, natų sąsiuviniai, dainų rinkinukai, kurie yra sukaupti muziejaus fonduose. Šie eksponatai yra dovanoti ir perduoti muziejui nuolatiniam saugojimui.
Muziejaus darbuotojai džiaugiasi išeivės Zitos Biliūnaitės–Sodeikienės 1997 m. padovanotomis kanklėmis. Vienos yra gamintos P. Puišio asmeniškai Cecilijai Biliūnaitei. Ant kanklių korpuso įrėžtas pirmasis Maironio posmas ,,Lietuva brangi‘‘. Kitos dvejos kanklės taip pat parvežtos iš Amerikos  tai Lietuvos dainininko, chorvedžio, kompozitoriaus, išeivio Stepo Sodeikos (1903, Jurbarke-1964, JAV) instrumentai. Dėmesio verta kompozitoriaus, dabar gyvenančio JAV, Dariaus Lapinsko giesmės, sukurtos Juzefos Biliūnienės laidotuvėms, partitūra (poeto Just. Marcinkevičiaus tekstu). Šis eksponatas 1997 m. taip pat atkeliavo iš Amerikos. Parodoje randame ir buvusio Girdžių muziejaus (jam vadovavo ir eksponatus rinko mokytojai V., D. Norkaičiai) eksponatų: patefonas, popierinės gramofono plokštelės (dovanotos J. Kisieliaus, Girdžių apyl.), cimbolai, armonika, žvangučiai bei vienas kitas dainų ir natų rinkinys. Šiais metais muziejaus fondas pasipildė muzikalios Valantiejų giminės instrumentais, kuriuos padovanojo Zigmas Valantiejus. Senelio Jono Valantiejaus 1917 m. gamintas kontrabosas (pagamino 3 vnt.), giminės įsigyti akordeonai, smuikas, klarnetas papildė muzikos instrumentų fondą. Labai vertingas Petronėlės Valantiejutės 1919 m. rašytas ,,Eilių ir dainų rinkinėlis‘‘. Ten randame ranka rašytus tekstus: ,,Oi, neverk, matušėle‘‘, ,,Lietuvis didvyris‘‘ ir kt. Įdomūs ir Stasio Šimkaus ,,Lietuvių liaudies dainų“ bei kunigo Teodoro Brazio ,,Mūsų dainelės‘‘, išleistos 1923 m., ir kiti su muzikos pasauliu susiję eksponatai.

Paroda paruošta įprasminti renginius: ,,Muziejaus naktys Lietuvoje‘‘, ,,Gatvės muzikos diena‘‘, Lietuvos šimtmečio dainų šventė ,,Vardan tos‘‘.