Į viršų
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Vydūno metams skirtas renginys

Rugsėjo 26 d. muziejaus Židinio salėje įvyko renginys ,,Pats sau būk šviesuliu‘‘, skirtas Vydūno metams pažymėti. Muziejaus fondų saugotoja Aida Drejerienė, pradėjusi pranešimą Vydūno mintimis apie tėvynę, supažindino su filosofo, švietėjo, muziko, rašytojo, kultūros veikėjo asmenybe, jo kultūrine, visuomenine veikla, kūryba. Plačiai pakomentavo Vydūno filosofines mintis egzistenciniais klausimais, akcentavo vertybines žmogaus orientacijas, asmenybės, tautiškumo, tikėjimo sveikatos, viltingumo nuostatas. Pacitavo filosofo minčių įvairiomis bendražmogiškosiomis temomis.
Pokalbį su Vydūnu pratęsė jungtinis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro ir Smalininkų mėgėjų teatro ,,Ažuolynė‘‘ spektaklis ,,Tiltai į tėviškę‘‘. Scenarijaus autorė ir režisierė Danutė Budrytė-Samienė.

Renginio akimirkos.

 

Vyduno renginys

Renginys bus viešinamas.