Būsimos knygos autoriai domėjosi Veliuonos bažnyčios istorija

Būsimos knygos autoriai domėjosi Veliuonos bažnyčios istorija

Gegužės 1 d. Veliuonos krašto istorijos muziejuje lankėsi trys knygos apie Veliuonos bažnyčią autoriai. Muziejuje buvo aptartas knygos turinys, darbų pasiskirstymas, kiti su projektu susiję klausimai. Po to knygos autoriai ėjo į bažnyčią, kur domėjosi savo rašomo straipsnio medžiaga. Dailės istorikas Gintautas Žalėnas domėjosi sakralinės dailės vertybėmis, liturginiais indais, varpais. VDU Menų fakulteto lektorė, Menotyros katedros mokslo darbuotoja, Kauno arkivyskupijos muziejaus vyr. fondų saugotoja Rima Valinčiūtė–Varnė rinko informaciją apie bažnyčios altorius. VDA, menotyros doktorantas Rolandas Gustaitis domėjosi bažnyčios istorija, archyvais. Šiame darbe knygos autoriams talkino klebonas Šarūnas Leskauskas, zakrastijonas Zenonas Brazauskas.

 


Spausdinti   El. paštas