Veliuonos parapijos kunigai tarpukario fotografijose

Veliuonos parapijos kunigai tarpukario fotografijose

Vykstant pasiruošimui Veliuonos bažnyčios 600–ųjų metų jubiliejui ir knygos „Veliuonos bažnyčia, istorija ir sakralinės dailės paveldas“ parengimui veliuoniečiai renka medžiagą apie bažnyčios ir parapijos istoriją.

Skaidrė1.JPG Skaidrė10.JPG Skaidrė11.JPG

Skaidrė12.JPG Skaidrė13.JPG Skaidrė2.JPG

Skaidrė3.JPG Skaidrė4.JPG Skaidrė5.JPG

Skaidrė6.JPG Skaidrė7.JPG Skaidrė8.JPG

Skaidrė9.JPG

Informaciją parengė Veliuonos krašto istorijos muziejaus muziejininkas Gediminas Klangauskas.

Spausdinti