Į viršų

Spalio mėnesio renginiai muziejuje ir jo padaliniuose

 • Veliuonos krašto istorijos muziejuje veikia Veliuonos krašto menininkų paroda „Veliuona ir veliuoniečiai“. Paroda veiks iki gruodžio mėnesio.
 • Veliuonos krašto istorijos muziejuje veikia knygų, spaudos, dokumentų paroda „Lietuva XX amžiuje“, skirta prezidentų A. Smetonos, J. Žemaičio-Vytauto metams, LLKS tarybos Deklaracijos 70-mečiui. Paroda veiks iki gruodžio mėnesio.
 • Veliuonos krašto istorijos muziejuje veikia knygų, spaudos, meno kūrinių paroda "Vytautas Didysis istorijoje, literatūroje ir mene". 
 • Jurbarko krašto muziejuje (toliau JKM) veikia paroda „Tarpukario jurbarkiečio kasdienybė“. Iš muziejaus fondų. Paroda veikis iki metų pabaigos.
 • Iki spalio 15 d. JKM parodų ir koncertų salėje veikia dailininkės, tekstilininkės Minos Babenskienės kūrybos darbų paroda. 
 • V. Grybo memorialinio muziejaus kieme galima aplankyti skulptūrinę kompoziciją "Juras ir Barkus".
 • Iki spalio 15 d. JKM Židinio salėje veikia Mindaugo Norkaus fotografijų paroda "Akimirkos" (žymių žmonių portretai).
 •  Iki spalio 10 d. Veliuonos krašto istorijos muziejuje veikia maldaknygių, kantičkų paroda. Eksponuojamos iš Veliuonos, Raudonės seniūnijų gautos maldaknygės.
 • Nuo spalio  1 d.  Tamošių bibliotekoje veikia knygų, spaudos, dokumentų paroda "Lietuva XX amžiuje", skirta prezidentui Antanui Smetonai.
 • Nuo spalio 16 d. JKM Židinio salėje veiks Tauragės vaikų kūrybos darbų paroda.
 • Nuo spalio 16 d. JKM parodų ir koncertų salėje veikas Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda.
 • Nuo spalio 18 d. JKM veiks paroda, skirta Antano Sodeikos 40-osioms ir Stepono Sodeikos 55-sioms mirties metinėms paminėti (iš muziejaus fondų). 
 • Spalio 12 d. 12.00 val. Veliuonos krašto istorijos muziejaus ir vykdomų edukacinių programų pristatymas Pramedžiavos kaimo bendruomenei (Raseinių r.).